Nieuw concept vitamine B6 maximum – 21 mg

De overheid heeft een nieuw concept van de wetgeving met een maximum voor vitamine B6 gepresenteerd. Hierin is 21 mg als maximum voor volwassenen aangehouden. Dit is gelijk aan het concept dat in februari beschikbaar kwam. Er is geen gehoor gegeven aan onze oproep om 25 mg, de UL van EFSA, aan te houden. De overheid wil vasthouden aan correctie voor inname uit voeding. Wel is alle vrije ruimte aan suppletie toebedeeld.

Verplichte waarschuwingen
Bij elke dosering vitamine B6 moet verplicht een waarschuwing op de verpakking geplaatst worden. De voorgestelde waarschuwingszinnen zijn: dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen onder de 1 jaar; bij het optreden van gezondheidsklachten, zoals tintelingen of gevoelloosheid in handen of voeten, neem contact op met uw (huis)arts. NPN probeert nog te bewerkstellingen dat de verplichte waarschuwing voor tintelingen en gevoelloosheid ingekort wordt door bewoording als ‘gezondheidsklachten’ weg te laten. De voorgestelde zinnen kunnen nog wijzigen.

Doseringen voor kinderen & waarschuwingen
De Consumentenbond wil dat vitamine B6 in kinderproducten verboden wordt. Dit heeft de NPN kunnen voorkomen. NPN heeft in een reactie gepleit voor een maximum in kinderproducten gebaseerd op veiligheid. In het huidige concept zijn waarschuwingsteksten opgenomen voor kinderen, gekoppeld aan hoeveelheden vitamine B6 per dagdosering. Maximaal 3 mg voor kinderen tot en met 3 jaar, 5 mg t/m 10 jaar en 7 mg t/m 17 jaar. De leeftijdsgrenzen zijn op verzoek van de industrie gelijk getrokken met de al geldende waarschuwingen bij bepaalde doseringen vitamine A en D.

Overgangstermijn
Producten die niet voldoen aan deze nieuwe regels mogen tot 1 april 2018 in de handel worden gebracht of geëtiketteerd. Deze producten mogen verhandeld worden totdat de voorraden zijn uitverkocht. Supplementen met vitamine B6 die na 1 april 2018 in de handel worden gebracht of geëtiketteerd moeten aan het maximum voldoen én de verplichte waarschuwingsteksten op de verpakking hebben staan.

NPN probeert met lobby de overgangstermijn te verruimen. In het eerdere concept werd een ruimere termijn (een half jaar) aangehouden voor het op de markt brengen van producten die niet aan de nieuwe wet voldoen. Dit is wenselijk voor bedrijven aangezien de nieuwe wet verschillende wijzigingen op de verpakking met zich meebrengt. Het is onduidelijk of de overheid hierin mee zal gaan. Ze kan ook redeneren dat de aankomende wijziging al langer aangekondigd is.

Publicatie
NPN verwacht dat de overheid in december het wetsvoorstel in Europa zal notificeren. Andere landen hebben dan 3 maanden de tijd om commentaar te geven op de voorgestelde wijziging. Daarna kan de wet officieel gepubliceerd worden. Verwacht wordt dat de wet per 1 april 2018 van kracht wordt.

Verschillende vitameren
NPN doet momenteel onderzoek naar verschil in toxiciteit van verschillende vormen van vitamine B6. Onze hypothese, dat pyridoxaal-5-fosfaat veiliger is dan vrij pyridoxine, wordt bevestigd in onderzoek in zenuwcellen. Het in vivo (humane) onderzoek is nog gaande. Op basis van dit onderzoek heeft de NPN geprobeerd een differentiatie in maximale hoeveelheden per verschillende vorm van vitamine B6 te bewerkstelligen.

Dankzij dit onderzoek heeft de NPN een maximum voor B6 enige tijd uit kunnen stellen. Maar gezien de grote media-aandacht heeft de overheid besloten niet langer te wachten met het stellen van een maximum. Wel geeft ze in de toelichting bij deze wet aan te weten van het onderzoek, maar op dit moment nog niet voldoende bewijs te zien om de differentiatie in vormen B6 in deze regeling toe te passen. VWS zal EFSA volgen wanneer zij een opinie publiceert over verschillende toxiciteit van B6 vitaminen. Afhankelijk van de uitkomst uit het in vivo onderzoek zal NPN aandringen op herevaluatie door EFSA.

2017-11-29T10:28:41+00:00

Leave A Comment

Producten voorschrijven
Patiënt gegevens invullen
Back Producten voorschrijven